Magdalena Chromik

1. OGŁOSZENIE z dnia ..\\.. Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 11, ul. Pułaskiego w Kluczborku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – strychu

[spoiler]

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku nr 11, ul. Pułaskiego w Kluczborku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – strychu o powierzchni użytkowej 272m2 położonym w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym przy ul. Pułaskiego 11 położonym na działce ewidencyjnej nr 111/15, k.m. 6 w obrębie miasta Kluczbork objętym KW OP1U/00038399/0. Kamienica położona przy ul. Pułaskiego 11 w Kluczborku jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym. Wzniesiona została końcem XIX wieku w technologii tradycyjnej. Posiada dach jednospadowy, kryty papą. Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków, aktualnie toczy się postępowanie administracyjne mające na celu wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. W opisanym wyżej budynku znajduje się lokal stanowiący część wspólną nieruchomości, która decyzją współwłaścicieli może stać się przedmiotem sprzedaży po wcześniejszej zmianie warunków użytkowania na mieszkaniowe. Strych stanowi pustostan. Znajduje się on na piątej kondygnacji nieruchomości. Dojście do strychu odbywa się od strony klatki schodowej, drzwi wejściowe są drewniane, stropy drewniane, kryte deskami, ściany są murowane, wykonane z cegły. Na strychu znajduje się właz na dach. Nabywca będzie zobowiązany do wykonania włazu na dach z części wspólnej budynku. Dla potrzeb adaptacji strychu zlecono opracowanie oceny stanu technicznego i opinii odnośnie możliwości wykonania adaptacji strychu. Z opracowania wynika, że zmiana sposobu użytkowania strychu na cele mieszkaniowe wymaga odkrycia drewnianych belek stropowych, sprawdzenie ich stanu technicznego, wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjno-wytrzymałościowych dla nowych obciążeń, równomierne podniesienie połaci dachowej celem uzyskania wysokości netto pomieszczeń 2,5m, doprowadzenie instalacji wod-kan, elektrycznej n/n i wentylacji. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Strych można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zarządcą, ul. Zamkowa 6/19 w Kluczborku, tel. 535 508 355. Termin składania ofert w zamkniętych kopertach mija 29.06.2012 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2012. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

[/spoiler]

 

2. OGŁOSZENIE z dnia ..\\..


Licencja


Świadectwo

Zarządzanie Nieruchomościami
Magdalena Chromik
ul. Paderewskiego 2/8, 46-200 Kluczbork
tel. 535 508 355
[e-mail: magda.chromik@gmail.com]
Biuro czynne w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-13.00.

Copyright © 2020. All rights reserved