Magdalena Chromik

Jest wiele wspólnot mieszkaniowych, które potrzebują dobrego zarządcy. Daje on gwarancję poprawnego funkcjonowania mechanizmów prawnych, księgowych, organizacyjnych, remontowych, czuwa nad interesami członków wspólnot. Nie pozostawia żadnych problemów bez analizy i rozwiązania, planuje działania z wyprzedzeniem i pracuje dla dobra lokalnej społeczności. Rozmawia z zarządami wspólnot i reaguje na wszystkie ich sugestie dotyczące potrzebnych prac lub usług, reprezentuje daną wspólnotę w urzędach i sądach.

Nowoczesne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi stawia przed zarządcą szczególne wyzwania. Informatyzacja prac biurowych gwarantuje lepszy dostęp klientów do pożądanych urzędów i procesów administracyjnych. Z tego powodu właśnie powstała niniejsza strona, aby reakcja na potrzeby członków Wspólnot była szybsza. Na stronie „Kontakt” możecie Państwo wypełnić formularz kontaktowy z wpisanymi danymi do sprawnego zarządzania rozliczeniami zużycia wody w mieszkaniach i wspólnotach. To udogodnienie z pewnością ułatwi przejmowanie obowiązków wspólnotowych w zakresie rozliczeń z dostawcą wody.

Zarządzanie Nieruchomościami Magdalena Chromik to firma młoda i prężna działająca na lokalnym rynku powiatu kluczborskiego. Zarządza już wspólnotami w Kluczborku, Byczynie i Wołczynie. Stara się wywiązywać ze swoich obowiązków jak najlepiej. Zajmuje się różnymi dziedzinami funkcjonowania, wśród których są czynności wykonywane dla wspólnot wymienione na stronie “Obsługa”.

Wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane współpracą zapraszamy do biura przy ulicy Paderewskiego 2/8 w godzinach wskazanych w stopce strony.

 

Biuro przy ulicy Zamkowej 6/9 w Kluczborku

Biuro przy ulicy Paderewskiego 2/8 w Kluczborku

 

 


Licencja


Świadectwo

Zarządzanie Nieruchomościami
Magdalena Chromik
ul. Paderewskiego 2/8, 46-200 Kluczbork
tel. 535 508 355
[e-mail: magda.chromik@gmail.com]
Biuro czynne w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-13.00.

Copyright © 2020. All rights reserved