O Nas

Jest wiele wspólnot mieszkaniowych, które potrzebują dobrego zarządcy. Daje on gwarancję poprawnego funkcjonowania mechanizmów prawnych, księgowych, organizacyjnych, remontowych, czuwa nad interesami członków wspólnot. Nie pozostawia żadnych problemów bez analizy i rozwiązania, planuje działania z wyprzedzeniem i pracuje dla dobra lokalnej społeczności. Rozmawia z zarządami wspólnot i reaguje na wszystkie ich sugestie dotyczące potrzebnych prac lub usług, reprezentuje daną wspólnotę w urzędach i sądach.

Nowoczesne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi stawia przed zarządcą szczególne wyzwania. Informatyzacja prac biurowych gwarantuje lepszy dostęp klientów do pożądanych urzędów i procesów administracyjnych. Z tego powodu właśnie powstała niniejsza strona, aby reakcja na potrzeby członków Wspólnot była szybsza. Na stronie „Strefa mieszkańca” możecie Państwo wypełnić formularz kontaktowy z wpisanymi danymi do sprawnego zarządzania rozliczeniami zużycia wody w mieszkaniach i wspólnotach. To udogodnienie z pewnością ułatwi przejmowanie obowiązków wspólnotowych w zakresie rozliczeń z dostawcą wody.

Zarządzanie Nieruchomościami Magdalena Chromik to firma młoda i prężna działająca na lokalnym rynku powiatu kluczborskiego. Zarządza już wspólnotami w Kluczborku, Byczynie, Domaszowicach, Paruszowicach i Wołczynie. Zajmuje się różnymi dziedzinami funkcjonowania, wśród których są czynności wykonywane dla wspólnot wymienione na stronie “Co robimy?”.

Wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane współpracą zapraszamy do biura przy ulicy Paderewskiego 2/8 w godzinach 8:00-15:00.